Translate

söndag 9 februari 2014

Till Vatikanen? Mysteriet med ärkebiskopen i Nidaros Erik Valkendorfs grav.

I den mitt sökande efter ärkebiskopen i Nidaros Erik Valkendorfs grav slutar Spåren i ROM-minne. Efterforskningarna i Nidaros, Trondheim Leder integrerad Framåt. SENASTE beskedet därifrån Lyder ATT man integre Kan-Finna någon informations SOM RÖR Eriks Sista viloplats, OCH var Han Kan ha gravlagts. Han var ju travar Allt Katolsk ärkebiskop Närs Han dog, sa DET Borde Finnäs Nagot Dokumenterat OMs hans begravning OCH grav.


Nu långt JAG fortsätta sökandet OCH arbeta vidare enligt hypotesen att-Erik Kan Ligga begravd i Rom, Eller ATT Han Fatt synd Sista Vila Hos sin familj i Danmark. DET Kan ju Vara SÅ attR kung Christian II skaft ETT finger Med i avgörandet OMs var-Hans fiende Erik Ficks synd Sista viloplats. Svaret kanske FINNS I Vatikanen.

                                                                                                     foto: NDR

Ärkebiskopen Erik Valkendorff var Den Katolska Kyrkans överhuvud i Nidaros Mellan aren 1510 till 1522.

Som Sadan hamnade hante SÅ småningom i Konflikt Med Christian II AV Danmark, Sammā kung SOM-hante TIDIGARE krönt.
Åbo Länsman HADE SOM Uppdrag attR reformera Kyrkans Makt, Rätt to Handel och Deß skattefrihet. Erik försökte i konfliktens Gång Halla SIG Väl Med Kungen, OCH Reste därför personligen till ETT möte med Christian II. Förenings Resan GAV Han instruktioner OM HUR ombyggnaden AV Domkyrkan skulle SKE, OCH Han GAV domkapitlets medlemmar Pengar, SA ATT Bygget KUNDE fortskrida. Han Reste Sjövägen FRAN Trondheim, män råkade UT för ETT-oväder OCH Skeppet havererade. Erik och Hans följe var Nära ATT mista Livet, män stöd av mindre lyckades tills slampa ATT TA SIG till Amsterdam. Kung Christian anslöt sedan till Staden Dar de TVA möttes. Kungen försökte forma myndigheterna i Amsterdam ATT fängsla Erik, SOM Han anklagade Nämnden för att-ha rymt fran Norge, efter ATT Han plundrat synd domkyrka, Nidarosdomen. Stadens företrädare nekade docka attR fängsla sv ärkebiskop. Tvisten Verkade omöjlig attR avgöra dÅ de Bada inblandade vägrade attR ge avkall In Sina KRAV. Kungen anklagade Erik Nämnden för samröre Med svenskarna, OCH ATT DET var därför Han skulle ha rymt fran Norge. Kungen försökte skaffa Fram bevis for Eriks Skuld, män de SVAR Han Fick FRAN Nidaros var ATT Allt var jag syndar ORDNING, Alla klenoderna fanns kvar, OCH Allt Stod Rätt tills jag ärkebiskopsgården.

                                                                                         Foto: Cato Edvardsen (2009)

Erik Kande SIG integrerade Trygg i Amsterdam, Utan fortsatte till Utrecht, where stannade Han till håla 11 november 1521. Han Sande hem en del värdesaker, män var tvungen att-Lana Pengar Till sin fortsatta RESA till Rom. Farden tills Vatikanen blev tuff OCHj strapatsrik. DET var vinter OCH Erik plågades AV Sjukdom, han nådde Rom i Kyndelsmässotid, runt Den 2 februari 1522.

                                                                       Hadrianus VI
Han lade Fram SITT ärende, män Paven Hadrianus VI, hann integrerad avgöra tvisten SOM-Erik OCH Den Katolska Kyrkan, HADE Med Kungen, Kristian II AV Danmark.
Pesten härjade i Rom, OCH DET Antas att-håla ihop Eriks liv DEN 28 november 1522.
Efter hans dod, OCH jag hans eftermäle gerar Paven Honom värdigheten  prelatus noster domesticus, OCH Erik Fick DET största erkännande sv Katolsk ärkebiskop Kan fa AV DEN Katolska Kyrkans överhuvud. Paven Skriver, pro ecclesie stämma libertate tuenda   vilket beskriver  HUR Erik SOM landsflyktig, Sjuk OCH utblottad, fortsatte ATT Strida för synd kyrka OCH Frihet.

DET Blir en lagring Utmaning att-försöka Finna sanningen, ordspråket "alla Vägar Leder till Rom" Galler visst aven hår. AR 2022 AR DET 500 ÅR sedan Erik hund, innan Deß Vill JAG Veta var Han Vilar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar