Translate

tisdag 6 maj 2014

Min arbetsplats = Historisk plats med släktanknytningJust nu byggs det mycket på min arbetsplats Akademiska Sjukhuset i Uppsala. 
Man vet sedan tidigare att sjukhuset och dess omgivande byggnader vilar på historisk mark. Nu talar fynd av skelettdelar för att det kan röra sig om fynd från Långfredagsslaget den 6 april 1520. Då var vår släkting Christian II kung av Danmark, Norge och ett halvår senare även Sverige. Just på denna plats mötte en svensk bondehär danska adelsryttare med tyska och franska legosoldater. På bilden skymtar Uppsala Slott i bakgrunden. Detta slott började byggas av en annan släkting, Gustav Eriksson Vasa. Han vilar i domkyrkan en bit bort. Gustav Vasa efterträdde Christian II som kung av Sverige 1521.
Christian II hade många fiender, och många var de som hamnade i konflikt med honom. Så gjorde Erik Walkendorff ärkebiskop i Nidaros som krönte Christian den 20 juli 1514. Erik stred för sin kyrkas självbestämmande, detta ogillades av kungen och Erik fick fly till påven i Rom.
Uppsala domkyrkas ursprungliga altare flyttades till Gustav Vasa kyrka i Stockholm, som av en händelse är den kyrka där farfar ligger begravd. Tänk vad tanken kan bilda en kedja......

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar