Translate

söndag 30 november 2014

1:advent och vi tänder ett ljus för Erik Walkendorff


I dag är det den första söndagen i advent. 

Vi har i vår släkt flera av kyrkans män. Den mest framstående är Erik Walkendorff 1465-1522 ärkebiskop i Nidaros, Trondheim.Han avled den 28 november under ett  besök hos påven i Rom. Vi vet fortfarande inte var han begravdes, en fråga som fortsätter att gäcka.

Ovan ses Eriks vapen med vår hjärtsköld i mitten, tre falkvingar med en ros i mitten. Vapnet är kompletterat med biskopskräklan (baculus pastoralis) och mitran. Bilden nedan visar Eriks Messehagel där rosen och vingarna finns med.Ärkebiskopsgården

Under medeltiden saknades en gemensam liturgisk standard i Norge. Vid högtider och söndagar fick det lokala prästerskapet dessutom hålla till godo med utslitna och svårläsliga handskrifter eller utländska tryckta mässböcker som saknade mässor för de norska helgonen. Nidaros ärkebiskop under åren 1510-1522, Erik Valkendorf, tog därför initiativet till att låta trycka en missale (en altarbok för högmässa) som skulle användas i alla norska kyrkor. Missale Nidrosiense trycktes i Köpenhamn 1519 och är den första boken att tryckas för norsk räkning och bruk. Gunnerusbibliotekets 3 exemplar av Missale Nidrosiense har nominerats till Norges dokumentarv 2014 tillsammans med Breviarium Nidrosiense, också den tryckt i 1519. (text och bild nedan från Gunnerusbiblioteket).
Bilden nedan visar en av missalierna med Eriks vapen i.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar