Translate

söndag 23 november 2014

Tycho Brahes namnteckning


Denna bild har jag sen tidigare i mina fotosamlingar, en bild på Tycho Brahes namnteckning.

I går när jag satt och letade i Christopher Walkendorffs brevsamling hittade jag detta brev, med en bleknade namnteckning. Kunde det vara Tychos? Jo det var det! I ett brev till Christopher daterat den 28 maj 1598. Vilken lycka att finna denna bleka skrift. Detta brev finns omnämnt i litteraturen och det är skrivet i citat från brevet:"Wandesbeck ved Hamborg den 28.Dag Mai Aar 1598.


Det råder delade meningar om hur förhållandet var mellan Christopher och Tycho. Vissa påstår att de var bittra fiender, andra är mer försiktiga och hänvisar till de rådande omständigheterna. Man ska komma ihåg att Tycho var en mycket kontroversiell person, så pass att hans egen familj och släkt i vissa avseenden tog avstånd i från honom.

Min direkte anfader (farfars mormors morfars farfars farfars morfar) rigsrådet Axel Ottesen Brahe, och Tychos bror var en av de personer som skickades till Hven för att tala Tycho tillrätta.
Tycho anklagades för att inte betala sina bönder, han misskötte sina uppdrag som bestod i skötseln av Hven och han vägrade att gifta sig.

Axels dotter Karen gifte sig senare med Henning Walkendorff, min farfars mormors morfars farfars farfars far.


I brevet ovan inleder Tycho med: "Min ganske venlig Hilsen nu og altid forsendt med vor Herre. Kjære Hr. Hovmester, synderlige gode Ven; næst min venlige Taksigelse for alt beviist Gode, hvilket igjen at forskylde jeg vil findes af Formuen villig."

Christopher hade som rigshofmester, medlem i förmyndarregeringen och och senare rikets andre man, klara direktiv från kung Christian den IV att inte skjuta till mer pengar till Tychos verksamhet. Efter den dyrbara kröningen 1596 började de ekonomiska bidragen sina till Tycho.
Christian IV kröning 1596, CW går i täten

 Detta ledde så småningom till att Tycho flydde landet, och bosatte sig i Prag. Han blev chefsastronom åt kejsar Rudolf II.

Christian IV var till en början välvilligt inställd till Tycho som räknades till en av dåtidens mest berömda vetenskapsmän. Här är en bild från 1592 när han som 15-årig kronprins besöker Tycho på Hven. Vid detta besök skänkte Tycho en mässingglob som med ett mekaniskt system visade solen och månens positioner i förhållande till jorden. Det berättas att denna gåva sådde ett frö i den unge Christian, att så småningom skapa ett kungligt observatorium i Köpenhamn.

De berömda Kronborgstapaterna som skapades av Hans Kneiper mellan 1581-85 visar den dåvarande kungen Fredrik II med en ung kronprins vid sidan. I bakgrunden ses Tycho Brahe samtala med en adeslman.


Bilder hämtade från boken om Tycho och kamarillan av Per-Åke Berglund.


Christopher Walkendorff tillhörde den s k kamarillan, översatt från spanskan camarilla, liten kammare från latinet camera. Kamarillan bestod av förutom Christopher, flera av den tidens mest framstående adelsmän och representanter från kyrkan. Att denna sammanslutning har existerat har styrkts av den franske historikern Pierre Gassendi. I hans biografi TYCHONIS BRAHEI VITA,som är översatt av Sveriges främste Tycho Brahekännare Wilhelm Norlind beskrivs skeendet. Norlind var vetenskapshistoriker och bibliotekarie vid Lunds universitetsbibliotek.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar